Allmänna villkor

§1 ALLMÄNT

REN Workshops AB, 556903,ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd. Avtal ingås endast på svenska och vi levererar endast inom Sverige. Avtal ingås när du väljer att skicka din beställning i kassan. I priserna ingår moms med 25%. Vi förehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem. Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager. Alla varor förblir REN Workshops:s egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda. REN Workshops förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.
 

§2 LEVERANS

Vi skickar alla våra paket med Postnord och alla order levereras fraktfritt om inget annat bestäms i samband med beställning och leverans med annat än ordinarie fraktsätt. Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar. Vi skickar endast paket inom Sverige. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad, dvs vi reserverar oss för slutförsäljning. Skulle din order inte kunna skickas i tid har du då rätt att häva ditt köp. Om ditt paket och/eller innehållet är transportskadat när du får det, anmäl det genast på platsen. Om paket kommer bort under transporten måste du meddela vår kundtjänst inom skälig tid (1 månad). REN Workshops skickar en orderbekräftelse till mailadressen du angivit innan vi skickar varorna till dig. För att hämta ut postpaket krävs att du kan visa upp giltig legitimation. Eventuella leveransförseningar eller slutförsäljningar meddelas via e-post. Om du inte är nöjd med ett nytt angivet leveransdatum har du alltid rätt att avboka din order utan kostnad. Vi kan inte erbjuda någon form av ersättning på grund av en leveransförsening eller slutförsäljning.

§3 BETALNING

Du kan betala med Visa, MasterCard och American Express. Följ anvisningarna i kassan. Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut.

 

§4 ÅNGERRÄTT

Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från att du mottagit varan. Vid retur av vara som hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, ersätter konsumenten oss för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av REN Workshops. Ångerrätten kan nyttjas förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter och originalförpackning/skolåda som följer med varan. Ångerrätten gäller inte förbrukningsvaror, som exempelvis färg.

 
§8 FORCE MAJEURE
REN Workshops är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten. 

 

§9 TVIST
Klagomål eller synpunkter avseende REN Workshops:s tjänster eller produkter bör meddelas till REN Workshops:s kundservice via e-mail hello@renworkshops.com (vardagar kl: 09-16). Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

×